donderdag 2 april 2015

Denkende doeners

Deze column gaat over vmbo’ers en mbo’ers. Geen gouden handjes maar denkende doeners. Doeners denken immers. Voordat een tafel gemaakt wordt, moet er immers eerst worden nagedacht: over het ontwerp, de aanpak, de materialen, de gereedschappen etc. Deze (v)mbo’ers zijn vakmensen, emotioneel intelligent, ondernemend, creatief en ja ook wat minder cognitief. Het zijn denkers die hun denken kunnen omzetten in daden. Doeners die hun denkwerk zichtbaar maken. Scharnieren in onze economie: 50% van onze beroepsbevolking die vaak maar 5% aandacht krijgt. Denkende doeners zijn niet met hun PR bezig, maar met hun vak. Soms hebben ze een platform nodig, al is het maar een column.

vrijdag 6 februari 2015

Onze maatschappelijke relevantie


De maatschappij ziet religie steeds meer als iets dat behoort tot het privédomein. Het hoort achter de voordeur. Wij als religieuzen houden onze geloofsovertuiging vaak voor onszelf of binnen onze eigen kring. Dat versterkt de maatschappelijke tendens. Waarom moet in religie worden onderwezen op door de overheid bekostigde scholen als religie behoort tot het privédomein?

Nee, religie hoort niet achter de voordeur, maar is van wezenlijk belang voor de maatschappij. De Bijbelse boodschap kan veel goeds betekenen voor onze samenleving. Het is niet alleen een moreel kompas, maar de weg naar de zaligheid. Niet alleen voor reformatorische mensen, maar voor iedereen. De reformatorische school dient daarom niet alleen relevant te zijn voor de eigen gezindte, maar ook voor de samenleving. Geen eenvoudige opdracht, maar wel een noodzakelijke. Onze studenten staan straks in de samenleving. Wat kan hun bijdrage zijn en wat hebben wij daaraan bijgedragen?

vrijdag 16 januari 2015

Drie lijstjes


How children succeed? Een boektitel waar de maakbaarheid van afdruipt. Maar de nieuwsgierigheid wint. Het blijkt te gaan over karaktervorming. Hoe belangrijk is het dat jongeren dingen leren als doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, nieuwsgierigheid, nauwgezetheid en zelfvertrouwen.
In het reformatorisch onderwijs spreken we over het belang van 1st century attitude, zoals woordgerichtheid, pelgrimschap, onbaatzuchtigheid, matigheid. In de Bijbel wordt gesproken over wijsheid, kennis, geloof en liefde.
Drie verschillende lijstjes met dezelfde boodschap. Hoe belangrijk waarden, houdingen en vaardigheden ook zijn, moeten we die allemaal in het onderwijs aanleren? Kunnen we hierin als onderwijspersoneel zelf een voorbeeld zijn? In de Bijbel worden deze onderwerpen gaven van de Geest genoemd. Dan blijkt er maar één ding belangrijk: door Gods genade aangeraakt te worden door deze Geest. Dan volgen de andere, maar niet altijd vanzelf.

woensdag 24 december 2014

Simpel


We leven in een complexe maatschappij. Ook op school kan het soms knap ingewikkeld zijn. Hoe komt dat toch? Omdat ingewikkeld doen vaak makkelijker is dan simpel doen.
Neem die brief aan ouders. Om zo'n brief kort en helder te maken blijkt minder eenvoudig dan het lijkt. Neem dat technische defect in je klas. De storingsprocedure kost soms meer tijd dan het oplossen van het probleem. Neem die beleidsnotitie. Vooral zo volledig mogelijk, veel nuanceringen, iedereen erbij betrekken. Met als resultaat een document zonder effect.
Het is best moeilijk om simpel te doen, maar wel de moeite waard. Een eerste opstapje: laten we bij elk agendapunt, plan of protocol ons afvragen: "wat is het positieve effect hiervan op onze leerlingen?" Zeker weten dat het dan simpeler wordt.

donderdag 6 november 2014

Meesterschap

Mensen willen steeds iets nieuws. Wat anders doen, nieuwe dingen horen. Paulus had er al mee te maken op de Areopagus. Steeds iets nieuws geeft breedte, maar beperkt ook de diepgang. Juist de diepgang is een onderscheidend kenmerk van de vakman. Vakmanschap vereist oefening, herhaling. Dat is niet saai, want de inhoud van wat iemand herhaalt verandert als hij of zij vaardiger wordt. Vakmanschap is gegrond op een sterk ontwikkelde vaardigheid. Het steeds beter onder de knie krijgen van het vak.
Een veelgebruikte maatstaf voor een meester-musicus is zo’n tienduizend uur oefenen en verbeteren. Wat zal de ervaringsmaatstaf zijn voor de meester-leraar die het vak steeds beter wil beheersen en zich steeds verder wil bekwamen in pedagogiek en didactiek?

donderdag 16 oktober 2014

Geklungel

Leraren worden vaak gezien als individualisten. Baas in eigen klaslokaal. Dat is een achterhaald beeld, want onderwijs maak je met elkaar. Maar de deskundige leraar heeft wel een hekel aan geklungel van anderen. Hij of zij wil vooral samenwerken met collega’s die  deskundig zijn. Dat is goed voor de leerlingen en geeft inspiratie, geen ergernis.
Werken aan deskundigheid van de ander begint met het aanspreken van de ander. Daar zijn we in onze reformatorische scholengemeenschap niet zo goed in. Maar het is te leren. Zeker als leren de kernactiviteit van de leraar is. Door het spreken met elkaar blijkt soms dat het geklungel van de ander toch niet zo slecht is als werd verondersteld. Een gesprek geeft ruimte voor adviezen; over en weer. Leren van elkaar. Schooltjes binnen de school. Plaatsen waar je je kwetsbaar kunt opstellen. Plaatsen waar beelden van geklungel veranderen in de praktijk van verbeteren. Zodat onze studenten daarvan profijt hebben.

vrijdag 5 september 2014

Afkicken

De vakantieperiode ligt achter ons. De vakantiegebeurtenissen worden uitgewisseld. Overigens gebeurt dat steeds vaker met digitale foto’s. Als je deze foto’s kritisch bekijkt, dan blijkt dat de smartphone wel erg vaak binnen handbereik was. Ouderen en jongeren zijn steeds vaker op zoek naar een wifi-verbinding op de camping, in een vakantiehuisje of in het hotel. De stress om steeds online te zijn. Voor nieuwsberichten, e-mail, games of facebook. Een digitale verslaving die in de vakantie onverminderd doorgaat of door de extra vrije tijd een extra impuls krijgt.

Wellicht is het einde van de vakantie of het begin van het schooljaar een mooi moment om daarvan af te kicken. Recent vroeg ik aan een groep jongeren of ze een maand zonder smartphone, computer enzovoort op een eiland zouden willen vertoeven. Het grootste deel zou dat wel willen; voor sommigen leek het zelfs een bevrijding. Het zou ook een bevrijding zijn voor ons onderwijs. Meer concentratie, minder afleiding, meer tijd voor huiswerk.