donderdag 6 maart 2014

Werken met verschillen

Ze zat tegenover me. Een lerares die enthousiast vertelde over haar leerlingen. Over het Poolse meisje dat nog maar net op school zat, geen Nederlands sprak, maar toch al goede vorderingen maakte. Over die Marokkaanse jongen die altijd haar tas wilde dragen. Over de oudergesprekken met meer gebaren dan woorden. Kinderen met verschillende huidskleuren, achtergronden, religies en niveaus. Van 'werken aan verschillen' had ze nog nooit gehoord. Ze werkte met verschillen zonder verschil te zien. 22 klasjes en toch een klas.  Haar klas was de veilige haven waar kinderen allemaal hetzelfde zijn. Leerlingen met een lerares die het verschil maakte.

vrijdag 7 februari 2014

(refo)pesten


Je bent leerling op een reformatorische school. Je ouders hebben gekozen voor christelijk onderwijs vanuit de Bijbel en voor een veilige school. Met deze keuze ben je blij, maar toch voel je je niet thuis op deze school. Waarom niet? Volgens je klasgenoten ben je een refo. Ze kijken je na vanwege de kleding die je draagt. Je klasgenoten lachen je uit, omdat je niet meegaat naar de film. Als je iets over het taalgebruik zegt, dan maken ze je uit voor vroom. Ze vinden je zwaar op de hand, omdat je wilt leven zoals de Heere dat vraagt. Soms vraag je je af of de leraar het ziet. Op de plaats waar je je thuis en veilig zou moeten voelen, voel je je alleen. Je voelt je een uitzondering die de regel niet bevestigt.

dinsdag 14 januari 2014

Opvoedingsverzekering

Het reformatorisch onderwijs lijkt soms op een opvoedingsverzekering die ouders voor hun kinderen willen afsluiten. Een gedeelte van de opvoeding besteden zij uit.  Op zo'n school wordt je kind bewaard voor grove misstappen. Hopen op het beste en vertrouwen dat het goed komt. Reformatorisch onderwijs als vanzelfsprekendheid.
De Dordtse Synode en het formulier van de Doop leggen de eerste verantwoordelijkheid bij de ouders. Opvoeden begint thuis. Vanuit die thuisbasis kan een kind worden voorbereid op het innemen van een plaats in de maatschappij. Dan blijft er voor het reformatorisch onderwijs naast de mede-opvoedingstaak voldoende tijd over voor onderwijzen.

maandag 23 december 2013

Een christelijke school wordenAls het over secularisatie gaat hebben we de neiging om te kijken naar mensen die niet naar de kerk gaan. Steeds minder mensen gaan naar een kerk. Steeds meer christelijke elementen verdwijnen uit het publieke domein.
Maar ook onze gezindte, ook onze school is een doelwit van secularisatie. Geloof en leven liggen soms uit elkaar. We noemen onszelf christenen, maar zijn we nu ook daadwerkelijk van Christus? Als we in die spiegel kijken dan moet niet alleen de wereld rondom ons heen gewonnen worden. We moeten ook zelf gewonnen worden. Hoe? Door onszelf te verliezen. In de Ander. Die gedachte weerhoudt van gearriveerdheid. Dan zijn we op weg om een christelijke school te worden.


donderdag 28 november 2013

Reisleider


Onderwijs lijkt soms op topsport. Topsport waarbij moet worden voldaan aan scores, prestaties, cijfers en (tijd)metingen. Maar onderwijs is vooral reizen. Reizen door een wereld van kennis en ervaringen. Tijdens de reizen zien leerlingen nieuwe vergezichten. De horizon wordt verruimd. Deuren naar het onbekende worden geopend. Nieuwe perspectieven worden zichtbaar. Daarbij wordt richting gegeven en gewezen op de aanwezigheid van ravijnen. De leraar is daardoor meer reisleider dan coach. Elke reis heeft een bestemming. Deweys zei ooit “traveling is a constant arriving”. Reizen hebben bestemmingen als: diploma, baan en burgerschap. Maar ook: de eeuwigheid. De leraar-reisleider opent deuren, wijst leerlingen de weg. De leraar-reisleider is ook wegwijzer naar dé Deur waarachter elk werelds perspectief of vergezicht verbleekt

donderdag 10 oktober 2013

Klagen

Nederlanders klagen over van alles en nog wat. We hebben altijd en overal wat op te merken over dingen die verbeterd kunnen worden. Desondanks blijkt uit internationaal onderzoek dat de Nederlanders behoren tot een van de meest tevreden volken. Een wonderlijke tegenstelling.

In ons land wordt ook geklaagd over leraren. Politiek Den Haag probeert voortdurend de leraar te verbeteren. Maar ook thuis aan de keukentafel wordt uitgebreid gesproken over het verbeteren van leraren.

Deze maand presenteerde de Global Teacher index haar statusindex 2013. Wat blijkt: de Nederlandse leraar wordt bijzonder gewaardeerd! De status van de Nederlandse leraar is bijna de hoogste van Europa. Klagen blijkt een goede indicator voor waardering.

maandag 16 september 2013

Dé ideale docent

Het was een keurig lijstje met kenmerken. Geprint op karton en omhult met plasticfolie voor het verhogen van de bewaartermijn. Om je te kunnen spiegelen aan de karakteristiek van de ideale docent. Een blauwdruk van een ideale werknemer. Makkelijk om met zo’n lijstje een functioneringsgesprek te voeren en er een trainingsprogramma op te zetten. Niet dus! Moet een docent zich dan niet verbeteren? Natuurlijk, ook een docent leert elke dag. Maar dé ideale docent bestaat gewoonweg niet; dat is maar gelukkig ook. Ik hou van die variëteit aan karakters en achtergronden. De een draagt vooral liefde voor het vak over, de ander richt zich meer op het welbevinden van leerlingen. De een is meer analytisch, de ander is meer een verteller. En de leerlingen dan? De ene leerling laat zich leiden door een inhoudelijke les, waarin een facet uit de Bijbel aan de orde komt. Een andere leerling wordt gegrepen door een dagopening. En weer een andere leerling wordt gegrepen door de persoon van de docent. Geen blauwdruk van een docent, maar een docententeam die met elkaar de "ideale docent" vormen.