donderdag 25 juni 2015

Gezonde spanning


De meeste mensen hebben een hekel aan spanning. Met als gevolg: vermijdingsgedrag, compromissen zoeken of een te snelle keuze maken. Spanning is niet altijd vervelend. Integendeel: spanning heeft een aantal nuttige functies. Gezonde spanning geeft creativiteit, voorkomt  tunnelvisie, doet recht aan verschillende standpunten.  Wie spanning accepteert als een ‘fact of life’ staat minder onder druk, heeft meer werkplezier en ziet daardoor ook meer resultaat van z’n werk. Dat is niet eenvoudig. Je moet het belang van tegenstellingen kunnen inzien. Het vraagt ook om je te verdiepen in standpunten die je eigenlijk niet aanstaan, in oplossingen die onmogelijk lijken. Spannend om dat  te proberen. Na de ontspanning in de vakantie, anders omgaan met spanning na de vakantie.

 

dinsdag 16 juni 2015

Discipline = vrijheid


In een wereld van permanente afleiding worden we ook afgeleid van wat werkelijk belangrijk is. De wereld dringt zich met alle afleiding en onrust aan ons op en steelt onze tijd, ja zelfs ons hart. Discipline kan afleiders buiten houden. Hoogleraar Huijer pleit voor een herwaardering van discipline: “In onze tijd hoeft discipline geen bedreiging voor vrijheid te zijn”, zegt ze, “Het is een instrument dat onze vrijheid juist kan waarborgen”. In dat licht is discipline geen lastig keurslijf maar een poort naar rust, aandacht, overdenking, verdieping. Voor het hoofd, maar ook voor het hart.

Doorzetten


Ooit zei Albert Einstein dat zijn briljante ideeën niet aan zijn slimheid te danken waren. Hij bleef alleen langer bezig met een vraagstuk dan de meeste andere mensen. Einstein leefde in een tijd waarin hij nog niet iedere vijf minuten zijn mobieltje hoefde te checken. Multi-tasken was hem onbekend. Van info-besitas had hij geen last. Gewoon wat langer met iets bezig willen zijn. Concentratie. Doorzetten. Dan komen de (onderwijs)resultaten vanzelf.

donderdag 2 april 2015

Denkende doeners

Deze column gaat over vmbo’ers en mbo’ers. Geen gouden handjes maar denkende doeners. Doeners denken immers. Voordat een tafel gemaakt wordt, moet er immers eerst worden nagedacht: over het ontwerp, de aanpak, de materialen, de gereedschappen etc. Deze (v)mbo’ers zijn vakmensen, emotioneel intelligent, ondernemend, creatief en ja ook wat minder cognitief. Het zijn denkers die hun denken kunnen omzetten in daden. Doeners die hun denkwerk zichtbaar maken. Scharnieren in onze economie: 50% van onze beroepsbevolking die vaak maar 5% aandacht krijgt. Denkende doeners zijn niet met hun PR bezig, maar met hun vak. Soms hebben ze een platform nodig, al is het maar een column.

vrijdag 6 februari 2015

Onze maatschappelijke relevantie


De maatschappij ziet religie steeds meer als iets dat behoort tot het privédomein. Het hoort achter de voordeur. Wij als religieuzen houden onze geloofsovertuiging vaak voor onszelf of binnen onze eigen kring. Dat versterkt de maatschappelijke tendens. Waarom moet in religie worden onderwezen op door de overheid bekostigde scholen als religie behoort tot het privédomein?

Nee, religie hoort niet achter de voordeur, maar is van wezenlijk belang voor de maatschappij. De Bijbelse boodschap kan veel goeds betekenen voor onze samenleving. Het is niet alleen een moreel kompas, maar de weg naar de zaligheid. Niet alleen voor reformatorische mensen, maar voor iedereen. De reformatorische school dient daarom niet alleen relevant te zijn voor de eigen gezindte, maar ook voor de samenleving. Geen eenvoudige opdracht, maar wel een noodzakelijke. Onze studenten staan straks in de samenleving. Wat kan hun bijdrage zijn en wat hebben wij daaraan bijgedragen?

vrijdag 16 januari 2015

Drie lijstjes


How children succeed? Een boektitel waar de maakbaarheid van afdruipt. Maar de nieuwsgierigheid wint. Het blijkt te gaan over karaktervorming. Hoe belangrijk is het dat jongeren dingen leren als doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, nieuwsgierigheid, nauwgezetheid en zelfvertrouwen.
In het reformatorisch onderwijs spreken we over het belang van 1st century attitude, zoals woordgerichtheid, pelgrimschap, onbaatzuchtigheid, matigheid. In de Bijbel wordt gesproken over wijsheid, kennis, geloof en liefde.
Drie verschillende lijstjes met dezelfde boodschap. Hoe belangrijk waarden, houdingen en vaardigheden ook zijn, moeten we die allemaal in het onderwijs aanleren? Kunnen we hierin als onderwijspersoneel zelf een voorbeeld zijn? In de Bijbel worden deze onderwerpen gaven van de Geest genoemd. Dan blijkt er maar één ding belangrijk: door Gods genade aangeraakt te worden door deze Geest. Dan volgen de andere, maar niet altijd vanzelf.

woensdag 24 december 2014

Simpel


We leven in een complexe maatschappij. Ook op school kan het soms knap ingewikkeld zijn. Hoe komt dat toch? Omdat ingewikkeld doen vaak makkelijker is dan simpel doen.
Neem die brief aan ouders. Om zo'n brief kort en helder te maken blijkt minder eenvoudig dan het lijkt. Neem dat technische defect in je klas. De storingsprocedure kost soms meer tijd dan het oplossen van het probleem. Neem die beleidsnotitie. Vooral zo volledig mogelijk, veel nuanceringen, iedereen erbij betrekken. Met als resultaat een document zonder effect.
Het is best moeilijk om simpel te doen, maar wel de moeite waard. Een eerste opstapje: laten we bij elk agendapunt, plan of protocol ons afvragen: "wat is het positieve effect hiervan op onze leerlingen?" Zeker weten dat het dan simpeler wordt.