vrijdag 6 november 2015

Waartoe


In onze postmoderne tijd moeten jongeren zelf het antwoord zien te vinden op de vraag waartoe de mens op aarde is.
Als er al een heersend mensbeeld is, dan is dat de mythe dat kinderen als onbeschreven bladen maakbaar zouden zijn en er in hun leven maar het beste van moeten maken. Dit gebrek aan zingeving wordt gecompenseerd door canons, visies en allerlei bestuurlijke maatregelen. Jongeren vragen echter om ankers en oriëntaties waarop ze zich kunnen richten.
Het onderwijs heeft dan veel te bieden, mits de vraag waartoe de mens op aarde is steeds opnieuw wordt gesteld en ook beantwoord! Met antwoorden buiten onszelf, van alle tijden, vastgelegd in één Boek: de Bijbel.

Rare mensen


Laatst las ik een verhaal van een antropoloog uit Azië. Hij schreef over ons westerse mensen. Rare mensen, vond hij.  In vergelijking met de meerderheid van de wereldbewoners zijn we zonderlingen. Wij westerlingen hebben vrijheid, veiligheid en rijkdom. Maar voortdurend zijn we bang om dat te verliezen. We besteden miljarden aan verzekeringen en beveiliging. Maar we blijven bang voor tegenslag. Dat bracht hem tot de conclusie: rare mensen die westerlingen.
Op school hebben we een ander perspectief. Dat in het verliezen de winst ligt. Dat we arm moeten worden voordat we rijk kunnen zijn. Dat de vrijheid en veiligheid van een mens in Christus ligt. Een ideaal dat haaks staat op de westerse wereld, terwijl wij en onze jongeren er wel in moeten leven. Dan wordt vreemdelingschap praktijk. Onze omgeving zal dan zeggen: rare mensen bij die school. Inderdaad: dwaas in onszelf, maar wijs in de Opperste Wijsheid.
 

Een nieuw tijdvak


We beginnen een nieuw cursusjaar ingedeeld in perioden, lesdagen, lesuren. Lestijd is kloktijd in uren en minuten. Lestijd waarin we de werkelijkheid proberen te begrijpen door haar te fragmenteren. Overzichtelijk en leerbaar. Er is ook een diepere laag. Kloktijd is genadetijd. Tijd die we krijgen. Tijd om voor te bereiden op de tijd als er geen tijd meer zal zijn. Een zegen dat we daarvoor in ons onderwijs tijd en gelegenheid hebben. Laten we die gelegenheid benutten en die tijd goed gebruiken. Ook in dit cursusjaar.

 

donderdag 25 juni 2015

Gezonde spanning


De meeste mensen hebben een hekel aan spanning. Met als gevolg: vermijdingsgedrag, compromissen zoeken of een te snelle keuze maken. Spanning is niet altijd vervelend. Integendeel: spanning heeft een aantal nuttige functies. Gezonde spanning geeft creativiteit, voorkomt  tunnelvisie, doet recht aan verschillende standpunten.  Wie spanning accepteert als een ‘fact of life’ staat minder onder druk, heeft meer werkplezier en ziet daardoor ook meer resultaat van z’n werk. Dat is niet eenvoudig. Je moet het belang van tegenstellingen kunnen inzien. Het vraagt ook om je te verdiepen in standpunten die je eigenlijk niet aanstaan, in oplossingen die onmogelijk lijken. Spannend om dat  te proberen. Na de ontspanning in de vakantie, anders omgaan met spanning na de vakantie.

 

dinsdag 16 juni 2015

Discipline = vrijheid


In een wereld van permanente afleiding worden we ook afgeleid van wat werkelijk belangrijk is. De wereld dringt zich met alle afleiding en onrust aan ons op en steelt onze tijd, ja zelfs ons hart. Discipline kan afleiders buiten houden. Hoogleraar Huijer pleit voor een herwaardering van discipline: “In onze tijd hoeft discipline geen bedreiging voor vrijheid te zijn”, zegt ze, “Het is een instrument dat onze vrijheid juist kan waarborgen”. In dat licht is discipline geen lastig keurslijf maar een poort naar rust, aandacht, overdenking, verdieping. Voor het hoofd, maar ook voor het hart.

Doorzetten


Ooit zei Albert Einstein dat zijn briljante ideeën niet aan zijn slimheid te danken waren. Hij bleef alleen langer bezig met een vraagstuk dan de meeste andere mensen. Einstein leefde in een tijd waarin hij nog niet iedere vijf minuten zijn mobieltje hoefde te checken. Multi-tasken was hem onbekend. Van info-besitas had hij geen last. Gewoon wat langer met iets bezig willen zijn. Concentratie. Doorzetten. Dan komen de (onderwijs)resultaten vanzelf.

donderdag 2 april 2015

Denkende doeners

Deze column gaat over vmbo’ers en mbo’ers. Geen gouden handjes maar denkende doeners. Doeners denken immers. Voordat een tafel gemaakt wordt, moet er immers eerst worden nagedacht: over het ontwerp, de aanpak, de materialen, de gereedschappen etc. Deze (v)mbo’ers zijn vakmensen, emotioneel intelligent, ondernemend, creatief en ja ook wat minder cognitief. Het zijn denkers die hun denken kunnen omzetten in daden. Doeners die hun denkwerk zichtbaar maken. Scharnieren in onze economie: 50% van onze beroepsbevolking die vaak maar 5% aandacht krijgt. Denkende doeners zijn niet met hun PR bezig, maar met hun vak. Soms hebben ze een platform nodig, al is het maar een column.